22 sep. 2010

Postmodernt, själviskt, mångkulturellt

Jag läser runt på lite olika bloggar och hittar följande intressanta inlägg.

Jonas Lindberg, präst i Uppsala domkyrkoförsamling och doktorand, skriver på sin blogg om konfirmander och att de är mer postmoderna än han visste.

Jonas skriver:
Men när vi sedan skulle enas om att det här skulle vara gemensamma regler kom en – för mig – oväntad reaktion. Det tycktes nämligen självklart för konfirmanderna att det var upp till var och en att välja vilka regler man ville följa och vilka man kunde strunta i.
(…)
Min överraskade min dök åter upp i sommar, när vi talade om synd och förlåtelse. Det visade sig nämligen att konfirmanderna tyckte att Gud förlåter oss för det vi själva anser vara synd. Att Gud i sig skulle ha någon åsikt om rätt eller fel verkade däremot vara en främmande tanke för dem. Med andra ord har moral blivit en helt subjektiv fråga i deras värld.
En annan blogg jag läser är "Signe mitt i livet">>
I det här blogginlägget beskriver hon hur hon på en tågvagn bevittnar alldeles "vanlig" vardagsrasism. Där det inte handlar om att vara medmänsklig utan istället hävda sin rätt.

Då funderar jag om ungdomarnas beteende har något samband med de vuxnas handlande på tågvagnen? När det handlar mer om mig, mitt och jag?

I detta sammanhanget är det gott att läsa Stefan Gustavssons blogg>> där han bejakar ett mångkulturellt sammanhang. Ett mångkulturellt sammanhang är fullständigt självklart för en kristen människa. Det är också självklart med undervisning och mission. Att berätta, samtala och vittna om sin tro.
Den kristna församlingen växte fram i ett mångkulturellt samhälle och var själv en mångkulturell gemenskap. Därför bejakar vi som kristna idag med självklarhet det mångkulturella samhället. Problemet för oss människor är inte olikheter i kultur, utan det gemensamma draget av synd och själviskhet som finns i alla kulturer.

Paulus världsberömda ord i Galaterbrevet 3, när han talar om den kristna gemenskapen och innebörden av att tro på och bli döpt in i Jesus Kristus, är rykande aktuella: ”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”

Inga kommentarer: