25 maj 2012

Många teologiska röster

Det ropas ibland på teologiska arenor där man kan debattera teologiska frågor och ämnen. En arena där frågor kan blötas och stötas och där man på ett konstruktivt sätt kan möta olika ställningstagande.

Jag tycker mig nu se att det ordnas allt fler sådana arenor. På olika platser framförallt i cyberrymden. Och det är inte Svenska kyrkans arenor - utan oberoende arenor med koppling till Svenska kyrka eller teologi på något sätt.

Seglora smedja:
Säger sig vara "en mötesplatsen för andlighet, kultur och samhälle". Har startats av Helle Klein och Eva Lindqvist Hotz och säger om sig själva "Seglora smedja är en oberoende röst som verkar i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. Vi vill inspirera medarbetare i stift och församlingar och uppmuntra till både tanke och handling. Det är vårt sätt att värna Svenska kyrkans öppna folkrörelseidentitet.

Dagens Kyrka:
En portal med tolv kyrkliga bloggare som säger sig vara "En ingång till svenskkyrkliga skribenter - vid sidan av ledarsidor och opinionsbildare". Startades av Sofia Lilly Jönsson, Gabriel Fjellander & Mattias Thurfjell.

Tankesmedjan Areopagen:
Säger sig vara "en teologisk röst i det offentliga samtalet." Har startats av Sara Blom och Olof Bäckersten. Säger "Vi vill vara en kristen röst, grundad i evangeliet, som lyfter frågor av existentiell betydelse, som inte räds de svåra frågorna, och som vågar tala både om det många talar om och om det ingen annan talar om. Tankesmedjan räknar sig till Svenska kyrkans tradition och sammanhang."

Kristen opinion
Blogg som drivs av Annika Borg, Christer Hugo och Johanna Andersson.  Säger sig vara "Forum för frihet och kritik"

Svenska kyrkans bloggportal
Här samlas anställda inom Svenska kyrkan som bloggar.  Allt från ärkebiskopen till utrikeschefer och pedagoger. En sorts bredd inom Svenska kyrkan.

Churchmill
Blogg/webbsida som drivs av Kristen opinions grundare Annika Borg och Christer Hugo. "Sanningen finns därute". Skriver om sin sida "Vi bryr oss inte om vilken kyrklig eller politisk hemvist du har, utan om vad Du säger. Bidrar Du till att höja, bredda, spetsa eller fördjupa debatten om kyrka, religion och samhälle vill vi publicera Dig. Vi har saknat en sajt för OLIKA uppfattningar. "

Nätverket Livet i Svenska kyrkan
Startades av Martin Garlöv för att ge en plattform för det som händer i Svenska kyrkan. "Livet i Svenska Kyrkan. Om det som gör församlingen vardagshel och söndagsglad"

Religionsvetenskapliga kommentarer
Om bloggen står det "På Religionsvetenskapliga kommentarer (RVK) erbjuds religionsvetenskapliga perspektiv på aktuella händelser som på olika sätt rör religion. Vi som skriver på RVK är alla forskare verksamma vid olika svenska universitet och högskolor. Bloggen har ingen huvudadministratör, utan varje skribent ansvarar själv för sina inlägg. RVK kommentarer är en religiöst och politiskt obunden blogg."

Kyrkans Tidning
"Kyrkans Tidning bevakar och analyserar bättre än någon annan det som händer i Svenska kyrkan. Varje vecka, året runt, levererar Kyrkans Tidning avgörande information och inspiration till dig, så att din församling upplevs som viktig och kan relatera till sina medlemmar. Sveriges främsta samfundsjournalister ger dig viktiga nyheter och analyser av händelser i kyrka och samhälle, i Sverige och ut över världen."

Dagen
"Dagen är en politiskt oberoende dagstidning på kristen grund. Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar."

Världen idag
"Världen idag är en rikstäckande och fristående nyhetstidning på kristen grund och startade som veckotidning i september 2001 och blev tredagarstidning i maj 2004. Den kommer på måndagar, onsdagar och fredagar och publicerade redan under första året avslöjande artiklar som nominerades till Stora journalistpriset och vann Guldspaden."

Så detta är några få av de arenor där man kan möta teologiska diskussioner och debatter.
För att inte glömma POSKs egen blogg. :-)

Den allra senaste och en av de största grupperna jag sett är den som startade på Facebook igår. Diskussionsgrupp om kyrkohandboken .
En öppen grupp för alla som vill diskutera förslaget till ny kyrkohandbok som jag skrev om igår. Jag hoppas det blir bra teologiska diskussioner i den gruppen.

Ur POSKs vision och program:

Mångfald – en möjlighet

En kyrka som omfattar större delen av befolkningen är självfallet inte en homogen åsiktsgemenskap. Bland oss som är engagerade i kyrkan finns det en mångfald av uppfattningar. Inom ramen för den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för finns det avsevärt utrymme att tolka och konkretisera vad kristen tro och kristet liv innebär i ord och handling. Hela församlingen har del i ansvaret för kyrkans lära. Det är fråga om ett gemensamt uppdrag att förkunna det kristna budskapet. Ett särskilt ansvar har de förtroendevalda, liksom de som är vigda till tjänst inom kyrkan.

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Toleransen för oliktänkande behöver öka, liksom ödmjukheten hos alla som gör anspråk på att stå för den enda sanna uppfattningen i olika frågor. Vi i Svenska kyrkan behöver bli bättre på att hantera konflikter och härbärgera olika uppfattningar. POSK har idéer för framtiden och vill leda utvecklingen mot en kyrka som karaktäriseras av mångfald och respekt.

2 kommentarer:

Martin Garlöv sa...

Tack Carina för denna första sammanställning jag sett med så många av de fora för debatt och kanske också dialog om tro och kyrka.
Ett forum att lägga till listan skulle kunna vara Nätverket Livet i Svenska Kyrkan

http://lifeinthechurchofsweden.ning.com/

Öppet för läsning och fritt medlemskap för dem som vill starta diskussioner i nya ämnen och göra grupper för samtal och erfarenhetsutbyte.

På Facebook finns också flera grupper om tro och kyrka. Luthersk teologi har jag hittat till. Och Svenska Kyrkans arbete med nätet diskuteras livligt i en annan FB-grupp. Igår startades gruppen om förslag till ny Kyrkohandbok för Svenska Kyrkan. Succé direkt. Idag på förmiddagen hade den redan fler än 1.700 medlemmar. Och aktiviteten är hög.

Carina Etander Rimborg sa...

Tack Martin - så klart livet i Svenska kyrkan ska vara med!